1.12.2015

Ylä-Savon museoiden oppimis- ja opastuspalvelut, kyselyn vastaukset


Kiitos vastauksistanne joilla osallistuitte alueen museoiden oppimis- ja opastuspalveluiden kehittämiseen. Kysely oli avoinna 04.11.-30.11.2015 ja sen materiaali auttaa alueen museopedagogisen toimintasuunnitelman tekemisessä.

Yhteenveto vastauksista:


1. Olen

opettaja (8)
varhaiskasvattaja (5)
harrastajaryhmän ohjaaja
opas (1)
yksityishenkilö (2)
Muu: (4)

2. Olen käyttänyt omassa työssäni / harrastuksessani seuraavia Ylä-Savon alueen museoita

Iisalmi: Juhani Ahon museo (11) 
Iisalmi: Ylä-Savon kotiseutumuseo (5)
Iisalmi: Panimomuseo (4)
Iisalmi: Postimerkkimuseo (2)
Iisalmi: Kirkkomuseo (1)
Iisalmi: Iisalmen Luontomuseo (6)
Keitele: Aholan talomuseo (1)
Kiuruvesi: Kiuruveden kotiseutumuseo (6)
Lapinlahti: Suomen Asutusmuseo (7)
Lapinlahti: Bassin kirkkomuseo (2)
Lapinlahden taidemuseo ja Eemil Halosen museo (11)
Lapinlahti: Varpaisjärven kotiseutumuseo (4)
Lapinlahti: Hevosajoneuvomuseo Hepola (2)
Pielavesi: Pielaveden kotiseutumuseo (1)
Pielavesi: Lepikon torppa (5)
Sonkajärvi: Kansainvälinen pullomuseo (3)
Sonkajärvi: Kotiseututalo (1)
Sonkajärvi: Jyrkkäkosken ruukki (5)
Vieremä: Vieremän kotiseutumuseo (4)
Vieremä: Valkeisten vanha koulu ja kansakoulumuseo (2)
Muu: 

3. Mitä toivon museokohteessa vieraillessani opastus- ja opetuspalveluihin liittyen?

Vastaajat toivoivat maksuttomia käyntejä ja opastuksia sekä asiantuntevia, ikäryhmäkohtaisia, valmiita opetuspaketteja. Nykytekniikan käyttöä (esim. mobiililaitteita) toivottiin käytettävän enemmän. Asiakaspalveluhenkilökunnan perehdyttäminen tehtäviinsä oli tärkeää; heiltä toivottiin asiantuntemusta, hyvää asiakaspalveluasennetta, opetusosaamista ja tietoa siitä kuinka eri ikäiset toimivat.

4. Missä asioissa on kehitettävää?

Aukioloajoissa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa, opetuspaketeissa ja materiaaleissa. Oppaiden tulisi osata soveltaa esitystään eri ikätasoille sopivaksi ja opettajien pitäisi päästä museoon ilmaiseksi tutustumaan ennakolta näyttelyihin. Oppimateriaalit mobiilisti käyttöön, tapahtumapäiviä myös koulujen lukuvuoden aikana, aukioloajat kouluille ja päiväkodeille sopivat. Opastuksien elävöittämistä toivottiin draaman keinoin, teematapahtumin ja työnäytöksin.

5. Mistä kannattaisi ottaa mallia?

Ruotsista, Serlachius -museoista, Valtion taidemuseosta, Kuopion taidemuseosta. Eri teatteriryhmät ovat pitäneet teatteriesityksiä museoissa. Tehtäviä joilla käynnin jälkeen on voitu jatkaa luokassa työskentelyä.

6. Missä asioissa museot ovat onnistuneet hyvin?

Kehutut kohteet: Juhani Ahon museo, Iisalmen luontomuseo, Vieremän kotiseutumuseo.
Vastauksissa mainittuja onnistumisia: perinneleikkiä ja infoa entisajan elämästä, paljon historiaa. Esineistöä, joka pitää välillä herättää henkiin (esim. tutustuminen savottaelämään näytelmän avulla). Museot elämys jo sinänsä, ihmettelyn, ihastelun ja kysymysten paikkoja.

Ystävällinen palvelu, monipuoliset opastukset, hyvät opetusmateriaalit koululaisille. Esineistö ja tilat hyvässä kunnossa, monipuolisuutta löytyy. Museotoimijoiden yhteistyö on edistynyt hienosti ja aineistoja on saatu Pulkka-sivustoon. Saavutettavuus on edistynyt. Museoissa on järjestetty tapahtumia ja niihin on haettu uutta toimintaa. Uudet työtavat esim. museosalkut ja oppimispelit kiinnostavia.

7. Oletko käyttänyt Pulkka-palvelusta löytyviä Ylä-Savon museoiden verkkoaineistoja? Mitä mieltä olet palvelusta?

Joillekin vastaajille sivusto oli tuttu. Kehittämiskohteita: sivusto ei ollut selkeä, ei helppo löytää hakukoneella tai -sanoilla, aineistot monen klikkauksen takana. Aakkos- tai museokohtaista järjestystä materiaaleihin toivottiin. Sisältö vaihtelevaa, vaikeaa löytää haluamansa.

8. Miten toivoisit verkkoaineistoja kehitettävän?

Enemmän opetukseen suoraan sopivia materiaaleja, valmiita tehtäviä, lisää sisältöjä havainnollista kuvamateriaalia käyttäen.Virtuaalinen museokäynti; mukaan ääntä, liikkuvaa kuvaa.
Tehtäviä myös esikouluikäisille? Oppilaitosyhteistyö/kansalaisopiston ryhmät/nuoria/vanhuksia tekemään aineistoja. Mobiilikäyttö.

9. Miten museot ovat onnistuneet huomioimaan eri asiakasryhmät? Missä mielestäsi olisi kehitettävää?

Erilaiset asiakasryhmät on huomioitu koko ajan entistä paremmin. Valmiita museopolkuja tai museokierroksia useampiin kohteisiin voisi olla tarjolla kuten myös valmiita yhteisiä materiaaleja.

Esteettömyydessä, tiedotuksessa ja markkinoinnissa parannettavaa. Erityisryhmät huomioitava paremmin. Museot tutuksi esim. lapsiperheille, vanhuksille, aikuisille. Asiakasryhmille palveluiden kohdentaminen paremmaksi.

10. Muut kommentit:

Koululaisryhmät eivät saa olla liian suuria. Jo parikymmentä oppilasta on liikaa, mutta tällaisen ryhmän mukana tulisi olla opettajan lisäksi ainakin yksi aikuinen. Museokäynnin ennalta valmistelu luokassa on tärkeä, esim mitä tullaan katsomaan ja kokemaan, miten museossa käyttäydytään. Opettajan tulisi ennakkoon tutustua museoon ja siihen lienee aina mahdollisuus. Varhaiskasvatuksen henkilöstö voisi itse olla aktiivisempi museopalvelujen käyttäjä. Yhteinen museosivusto, johon koostuisivat kaikkien alueen museoiden päivitykset? 
Museot mielletään usein pölyisiksi, pysähtyneiksi paikoiksi, pöllytelkää hiukan:)
Museoita ei ole koskaan liikaa. Erikoistuminen omaan alaan hyvä juttu.