15.10.2015

Lokakuu on rahoituksen ruuhkakuu


Talvikauden askareisiin kuuluu olennaisena osana rahoituksen hakeminen museon toimintaan. Tämän työn ruuhkahuippua eletään parhaillaan. Alla on muistin virkistykseksi esitelty muutamia rahoitusmahdollisuuksia paikallismuseotoimijoiden harkittavaksi. Syksyn rahoitusmahdollisuuksista kannattaa tarttua kunkin museon kannalta olennaisiin juuri nyt.

Museovirasto ja ELY-keskus


Useimmat paikallismuseot voivat hakea Museoviraston avustuksia. Niistä harkinnanvarainen avustus pyrkii tukemaan sekä museoiden kokoelma- ja näyttelytoimintaa että museotoiminnan kehittämistä. Museovirasto myöntää avustuksia myös suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille saattamiseen. Tämä avustus voi olla tukena esimerkiksi perinneaineiston keruussa ja tutkimuksessa, kotiseutuarkistojen järjestämisessä tai niistä valmistelluissa julkaisuissa. Museovirastolta voi hakea tukea myös perinnealusten, muinaisjäännösten tai historiallisesti merkittävien rakennusten hoitoon ja korjaamiseen. Rakennusperinnön hoitoon voi avustusta hakea myös ELY-keskukselta, sen hakuaika päättyy marraskuun lopussa.Paikallismuseon pärekaton korjaamiseen voi hakea avustusta.

Taiteen edustämiskeskus


Taiteen edistämiskeskus tukee taiteen tekemistä ja soveltamista monipuolisesti. Paikallismuseon kannalta kiinnostavia voivat olla erilaiset yhteisölliset tuet, joilla museosta voidaan tehdä eloisa tekemisen ja ihmisten paikka taiteen avulla.


Paikallismuseon elävöittämiseen kesätapahtumilla voi hakea avustusta.

Ylä-Savon säätiö


Ylä-Savon alueella toimivien paikallismuseoiden kannattaa muistaa myös Ylä-Savon säätiö, jonka avustusten hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Seuraava hakuaika päättyy marraskuun lopussa.Paikallismuseon tai kotiseutuarkiston sisältämän historiatiedon järjestämiseen, tutkimmukseen ja julkaisemiseen voi hakea avustusta. Kuva Ylä-Savon kirjastoista lainattavasta museosalkusta.

Työmalli rahoitushakuihin ja apuakin saa


Paikallismuseotoimija voi tulevan vuoden toimintaa suunnitellessaan tehdä suunnitelman myös erilaisten rahoitusten ja avustusten hakemisen osalta. Hallituksesta kannattaa tähänkin toimintaan valita vastuuhenkilöt jotka valmistelevat hakemukset ja huolehtivat siitä että ne toimitetaan oikeassa muodossa, oikeaan aikaan avustuksen myöntäjälle. Neuvoja tämän toiminnan suunnitteluun löytyy esimerkiksi yläsavolaisten kuntien kulttuuritoimien yhdistyspalvelut-sivuilta (alinna esimerkki Iisalmesta). Ajantasaista tietoa apurahamahdollisuuksista löytyy erinomaisesta, Taiteen edistämiskeskuksen Itä-Suomen uutiskirjeestä osoitteesta http://www.luovasavo.info/

Ylä-Savon paikallismuseohanke auttaa alueensa paikallismuseotoimijoita avustusten hakemisessa. Yhteydenotot osoitteella ann-mari.karvinen@eemil.fi tai numeroon 040 187 2701

Lisätietoa avustusmuodoista:Esimerkki Ylä-Savon alueen kuntien kulttuuritoimien yhdistyspalvelusivuista: http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Kulttuuritoimi/Yhdistyspalvelut