24.9.2015

TARJOUSPYYNTÖ / Museopedagogiset palvelut


Museot haluavat kehittää kouluille ja muille oppijoille suunnattuja palvelujaan. Etsimme laadukkaita, eri ikäryhmille suunnattuja museopedagogisia kokonaisuuksia useisiin yläsavolaisiin museoihin. Palvelu tulee valmistella ja laskuttaa syksyn 2015 aikana ja se tulee olla tilattavissa ja toteutettavissa alueen museokohteissa toukokuusta 2016 alkaen. Voit valita kohteen seuraavista museoista tai tarjota palvelua joka on sovellettavissa useissa/kaikissa museokohteissa:

Iisalmen luontomuseo http://www.iisalmenluontomuseo.net/
Iisalmi, Juhani Ahon museo http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/Juhani-Ahon-museo Huomioi tähän kohteeseen tekemässäsi tarjouksessa Iisalmen kulttuurikasvatusohjelman tavoitteet: http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Kulttuuritoimi
Iisalmi, Ylä-Savon kotiseutumuseo http://www.ylasavonkotiseutumuseo.fi/

Lapinlahden museot:
http://www.lapinlahti.fi/Asutusmuseo/Asutusmuseo Asutusmuseo
http://www.eemil.fi/museot.php?pid=42 Lapinlahti-Seuran näyttely
Varpaisjärven kotiseutumuseo
Varpaisjärvi, Hepola

TARJOUKSESSA HUOMIOITAVAA:
- Kaikissa kouluille suunnatuissa palveluissa on huomioitava uusi perusopetuksen opetussuunnitelma joka tulee voimaan 2016.
- Tarjouksessa tulee määritellä se, tilataanko palvelun toteutus tarjouksen tekijältä vai onko se toteutettavissa esim. museon kesätyöntekijöiden tai ryhmän ohjaajan/opettajan toimesta.
- Tarjouksen hintatiedoissa on eriteltävä valmistelun hinta ja toteutuksen hinta.
- Tarjous voi koskea esim. kohteessa toteutettavaa oppimistuokiota, opettajan itsenäisesti käytettävissä olevaa verkkoaineistoa, peliä, leikkiä tms.
- Tarjouksen tekijällä tulee olla Y-tunnus.
- Tilaajalla on oikeudet lopputuotteeseen. Malli jaetaan esimerkiksi hankkeen Työkalupakki paikallismuseoille –oppaassa.

Voit jättää tarjouksesi 30.10. mennessä liitteenä ja linkkinä olevalla lomakkeella osoitteeseen
ann-mari.karvinen@eemil.fi Lisätietopyynnöt sähköpostitse, kiitos.