16.7.2015

Verkkotyöyhteisö Meijän museoposti

Meijän museoposti syntyi kesällä 2013, jolloin muodostettiin Ylä-Savon paikallismuseoiden työntekijöitä varten sähköpostilista. Lista haluttiin luoda, jotta määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevillä  olisi mahdollisuus saada kontakteja kollegoihinsa ja jakaa vinkkejä museoarjen pyörittämiseen. Lisäksi listan tarkoituksena oli se, että museoiden työntekijät voisivat yhdessä kehittää alueen museokenttää. Museoissa työskentelee määräaikaisesti museoammatillisesti kouluttautuneita työntekijöitä, joiden osaaminen ja ideat ovat tärkeä voimavara paikallismuseoille. Meijän museopostin avulla työntekijöiden tietotaito saadaan entistä paremmin hyödynnettyä.  

Kevään 2015 aikana Meijän museoposti koki muodonmuutoksen ja siirtyi Facebookin, jossa sen toimintaa pystytään entisestään laajentamaan. Facebookissa ryhmä toimii keskustelualustana ja työvälineenä alueen museotoimijoille. Lisäksi sivustolle on koottu tietopankkia paikallismuseotyötä hyödyttävistä aineistoista, joka toimii myös perehdyttämisaineistona museoiden työntekijöille. Ryhmä on ns. salainen, eli se on avoin vain kutsutuille henkilöille.  Ryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu Ylä-Savon museotoimijoille ja ryhmään voi liittyä ainoastaan henkilölle luodulla Facebook-profiililla.  

Facebook-ryhmän hyvänä puolena on se, että sinne on helppo lisätä erilaisia aineistoja, kuten kuvia ja tiedostoja. Samalla aineistot pysyvät tallessa, ja ne on helposti löydettävissä. Facebook-ryhmän huonona puolena puolestaan on se, että kaikilla ei ole profiilia Facebookissa. Osa jää siis ryhmän toiminnan ulkopuolelle. 

Meijän museopostin kehitystyö jatkuu ja ryhmän toimivuuteen haetaan koko ajan entistä parempia ratkaisuja. Jääkin nähtäväksi, mihin verkkotyöyhteisö vielä taipuu.