11.5.2015

Ylä-Savon paikallismuseot Pulkassa

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ylläpitämä Pohjois-Savon muisti -sivusto on nyt entistä ehompi. Sivusto on saanut uuden ulkonäön lisäksi uuden nimen, Pulkka. Sivusto toimii tiedonhaun paikkana niin matkailijoille, kouluille kuin kenelle tahansa Pohjois-Savon kulttuuriperinnöstä kiinnostuneelle.

Sivustolta löytyy alueen museoita, paikkakuntien helmiä, verkkonäyttelyitä, opetusmateriaalia ja alueen kulttuuriympäristöön, historiaan ja taiteeseen liittyviä artikkeleita. Myös Ylä-Savon museot ja paikkunnat helmineen ovat päivitettyinä sivustolla.

Lisätietoja sivustosta KUHMUn indententti Tanja Tenhuselta, p. 044-718 2615.  

Sivu on saanut uuden nimensä kaksiosaisesta puisesta kapulasta, eli pulkasta tai päiväpulkasta. Siihen merkittiin tehdyistä päivätöistä kuittaus. Toinen puoli pulkasta oli työnjohtajalla tai isännällä ja toinen puoli työntekijällä. Sanonta "päivä pulkassa" on peräisin kyseisestä käytännöstä. Lisätietoja esim. täältä. 

kuvan lähde:http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4iv%C3%A4pulkka