2.4.2015

Vanhan koulun pelastus

Kuntien ja yhdistysten omistamien museoiden lisäksi Ylä-Savossa on myös yksityisiä museoita. Näistä yhtenä esimerkkinä on FT Sirkka Heiskanen-Mäkelän omistama kansakoulumuseo. Heiskanen-Mäkelä osti Vieremän ja Iisalmen kunnan rajalla sijaitsevan Valkeisten vanhan kansakoulun 1990-luvun alussa. Vanha koulurakennus oli surkea näky, kun uusi omistaja sai sen haltuunsa. Sirkka Heiskanen-Mäkelä aloittikin kattavan korjaustyön ja kansakoulun avajaisia vietettiin jo vuonna 1996.  Valkeisten kansakoululla on erityinen rooli Sirkka Heiskanen-Mäkelän elämässä; hänen äitinsä työskenteli koulussa 41 vuotta, ja se toimi myös jonkin aikaa koko perheen kotina. Koulurakennus valmistui 1800–1900 -luvun taitteessa ja toimi kansakouluna 70 vuoden ajan, vuoteen 1968 asti. Koulutoiminnan loputtua kunta myi rakennuksen yksityiskäyttöön, jolloin se päätyi lautatarhaksi ja rappion partaalle. Vanhan koulun pelastuksena oli uusi omistaja, joka ymmärsi rakennuksen paikallis- ja kulttuurihistoriallisen arvon.Vanhalle Valkeisten kouluun on perustettu museo entiseen alakoululuokkaan.  Museoon kuuluu myös 1950-luvun tyyliin kalustettu kansakoulunopettajan asunto. Lisäksi koulutalossa on kahviotila sekä kaksi suurehkoa salihuonetta, joita on käytetty näyttelytiloina.


Valkeiskylän historiaa ja kansakoulun vaiheita on myös tallennettu useisiin Heiskanen-Mäkelän toimittamiin julkaisuihin.  Heiskanen-Mäkelä onkin erityisen vakuuttunut kansakoululaitoksen merkityksestä Suomen historiassa:
Kaikkina näinä vuosina, jotka olen käyttänyt kouluni kunnostamiseen, olen yhä enemmän ja syvemmin vakuuttunut kansakoululaitoksen merkityksestä ennen kaikkea maaseudun sivistämisessä.  Maaseudun kulttuurihengen loivat itsenäisyytemme alkuvuosina suurelta osin juuri kansakoulun opettajat, joiden työtä nykyisin ei enää jakseta muistaa ja kunnioittaa. Koulu oli myös aina kylän sydän.

 Valkeisten vanhan koulun ja kansakoulumuseon osoite on Ouluntie 1112, 74160 Iisalmi. Kouluun voi tutustua tilauksesta sekä kesäviikonloppuisin, p.040 747 0903.