2.3.2015

Syksyn satoa, kevään suunnitelmia

Hankkeen toinen vaihe käynnistyi helmikuun alussa, ja tässä vaiheessa onkin hyvä tehdä katsaus niin syksyn saavutuksiin kuin kevään suunnitelmiin. Hankkeen yleisiksi tavoitteiksi on kirjattu mm:

...kartoittaa museoiden tilanteet, antaa ensiapua pahimpiin ongelmiin ja suunnitella jatkotoimenpiteitä asian pitkäjänteiseksi ratkaisemiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on pohtia ratkaisuja yksityisten ja kuntien hoitamien paikallismuseoiden ongelmiin, jotka liittyvät yleensä kokoelmiin, rakennuksiin ja historiatiedon keruuseen. Tavoitteena on turvata alueen museotoiminnan edellytykset ja kehittymisen mahdollisuudet.

Hankkeen ensimäisessä vaiheessa kesän ja syksyn 2014 aikana tehtiin kenttätyötä museoiden parissa: museoiden rakennukset, kokoelmat ja yleisötyöhön liittyvät käytännöt kartoitettiin. Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin, että  ensimmäisenä hankkeessa keskitytään kokoelmapolitiikkaan ja museopedagogiikkaan. Syksyn aikana valmistuikin niin Ylä-Savon paikallismuseoiden kokoelmapoliitttinen ohjelma kuin alueen kolme yhteistä museosalkkua. 

Kevään 2015 aikana kokoelmapoliittista ohjelmaa on tarkoitus jalkauttaa muun muassa viemällä siitä tietoa kaikille alueen museotoimijoille, myös niille joita ei tavoitettu hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Lisäksi museoiden verkkonäkyvyyttä on tarkoitus päivittää kevään aikana. KUHMU on parhaillaan uudistamassa Pohjois-Savon museoiden verkkoportaalia, jota aiotaan hyödyntää myös tässä hankkeessa. Sivustolle tulee niin päivitetyt tiedot museoista kuin opetusmateriaalia koulujen käyttöön.

Verkkoasioita uudistetaan myös Meijän museopostin tiimoilta. Verkkotyöyhteisö toteutetaan jatkossa Facebookin salaisena ryhmänä. Samalla ryhmän sivuilla ylläpidetään pysyvää tietopankkia museotyöhön liittyen. Ryhmän sivuille tulee myös museoiden kesätyöntekijöille suunnatut uudistetut perehdyttämispaketit.

Lisäksi kevään aikana katse suunnataan entistä terävämmin museorakennuksiin, joiden taustoista ja tilanteista kootaan selvitys. Yhteenvedon tarkoituksena on auttaa sekä museorakennusten kunnon seuraamisessa että tarvittavien korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Hankkeen kevään tavoitteena on myös tehostaa kolmannen sektorin ja museoiden yhteistyötä tapahtumatuotannossa. Myöskään paikallismuseiden tärkeää voimavaraa, vapaaehtoistyöntekijöitä, ei ole unohdettu. Hankkeessa tuetaan vapaaehtoistyötä tekeviä ja annetaan heille tarvittavaa apua.