1.10.2014

Kopoa pukkaa!

Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeen yhtenä painopisteenä on kokoelmapolitiikka. Käytännössä siihen on käyty käsiksi laatimalla Ylä-Savoon yhteinen kokoelmapolittiinen ohjelma. Alueen paikallismuseoiden toiminta ja haasteet ovat hyvin samankaltaisia, joten yhteinen ohjelma palvelee hyvin alueen museokenttää. Alueellisia kokoelmapoliittisia ohjelmia on tehty myös muualla päin Suomea, kuten Varsinais-Suomessa sekä Länsi-Uudellamaalla.
Kokoelmapoliittinen ohjelma on terminä melko mahtipontinen ja vaatinee selkokielisen määrittelyn. Museotoiminnan perustana ovat kokoelmat, joita museon tehtävänä on ylläpitää ja hoitaa kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Vain osa kokoelmista on esillä, kun taas osa on hyvässä turvassa (toivon mukaan!) museon säilytystilojen uumenissa. Kokoelmien ylläpitäminen ja hoitaminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä museotyötä, jota helpottaa kirjallisesti laadittu strategia, eli kokoelmapoliittinen ohjelma.

Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa eli kopossa museo linjaa, millä toimenpiteillä ja menetelmillä se hoitaa olemassa olevia kokoelmiaan sekä millä perustein se kartuttaa kokoelmaansa. Kopo toimii sekä periaatteellisena oppaana että käytännön manuaalina kokoelmatyöhön. Kokoelmanhoidolla tarkoitetaan kaikkia kokoelmien käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä aina kokoelmiin liittämisestä ja luetteloinnista poistoihin ja aineistojen lainaamiseen.
Kokoelmapoliittisen ohjelman laatiminen vie aikaa, koska laatijan pitää olla hyvin perillä museon kokoelmista, säilytysolosuhteista ja toimintatavoista. Yhdessä yössä kopo ei siis synny, mikä koskee myös Ylä-Savon kokoelmapoliittista ohjelma. Sen laatiminen alkoi kesällä 2014, jolloin Ylä-Savon museoamanuenssi kävi alueen paikallismuseoita läpi tutustuen museoiden kokoelmiin ja tiloihin. Nuuskittuaan museoiden nurkat ja asiakirjat läpi, palasi amanuenssi toimistolleen kirjaamaan tietoja ylös. Kopon sisältö alkoi pikku hiljaa muotoutua kesän aikana valmistuen syksyllä. Tällä hetkellä kopo on tarkistuskierroksella Ylä-Savon kunnissa sekä Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa. Virallinen Ylä-Savon kokoelmapoliittinenohjelma julkistetaan keväällä 2015. 

Kuvat:Wikimedia Commons