16.9.2014

"On se hyvä, että on tämmöisiä paikkoja olemassa"

Viimeviikkoisen Museoalan Teemapäivien myötä museokentän ”kuumana” ajankohtaisena puheenaiheina ovat yhteisöllisyys ja ihmisten osallistaminen. Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishanke kokeili pienessä mittakaavassa ihmisten osallistamista kehittämis- ja ideointityöhön jalkautumalla museovieraiden keskuuteen toissaviikkoisessa Taidekadun Aikataika -tapahtumassa. Tempaukseen kuului ihmisten ajatusten ja ideoiden kartoittaminen kyselylomakkeen avulla. Lomakkeessa kyseltiin muun muassa, mikä saa henkilön vierailemaan museossa ja mitä hän toivoisi museoihin.  Useimpien kyselyyn osallistujien ensimmäisinä reaktioina olivat toteamukset ”en minä tiedä”, ”liian vaikeita kysymyksiä” ja ”en osaa”. Kertovatko nämä reaktiot siitä, että ihmiset ovat liian tottuneita ottamaan museon ylhäältä päin annettuna instituutiona?

Ihmisiä halutaan entistä enemmän mukaan museotoimintaan sekä kulttuuriperinnön määrittämiseen ja säilyttämiseen. Miten tähän siis päästään, jos ihmiset kokevat osallistumisen vieraaksi asiaksi? Yhtenä syynä jarrutukseen ihmisten osallistumisessa voi olla kuilu museoammatillisten ja yleisön välillä. Tätä kuilua kasvattaa ammatti-ihmisten käyttämä jargonia. Museotermit eivät avaudu ihmisille, ja jo kulttuuriperintö-käsite kuulostaa liian korkealentoiselta. Käsitteitä pitäisi siis avata enemmän ja tuoda niitä lähemmäksi ihmisiä.

Kuva heinäntekoon osallistujista Pielaveden kotiseutumuseon näyttelystä

Toki myös sellaisiakin löytyy, jotka tarttuvat aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Esimerkiksi vastikään paikallisessa sanomalehdessä oli juttu isännästä, joka oli perustanut oman traktorimuseonsa. Jutussa silmään pisti isännän toteamus: ”Kun on oma museo, ei museovirasto pääse määräämään”. Toteamuksesta voi päätellä, että viranomaistaho nähdään kielteisessä valossa ja koetaan toimintaa rajoittavaksi. Tämä on harmillista, koska viranomaistaholta isäntä voisi saada hyödyllistä tukea ja neuvoa esimerkiksi siihen, kuinka traktoreita kannattaa säilyttää kestävällä tavalla ja mitä tietoja niistä kannattaa tallentaa. Viranomaistahojen ja kansalaisten välisen suhteen madaltaminen on myös yksi Faron sopimuksen ydinajatuksista. Tähän asiaan siis toivottavasti saadaan edistystä. 

Lähde: Wikimedia commonsMutta sitten itse kyselyyn. Mikä saa ihmiset tulemaan museoihin? Mitä ihmiset kaipaavat museoihin? Tärkeimpänä houkuttimena museovierailuun ovat sisällöt. Museoon tullaan siis mielenkiintoisen näyttelyn takia sekä saamaan tietoa historiasta ja taiteista. Museoihin puolestaan kaivataan lisää tapahtumia, toiminallisuutta ja elämyksellisyyttä. Kaiken kaikkiaan kyselystä heijastui, että ihmiset arvostavat museoita ja kulttuuria. Tämä ilmeni myös paikan päällä kuullusta toteamuksesta: ”On se hyvä, että on tämmöisiä paikkoja olemassa”.