18.8.2014

Pukeutumisen historiaa - vaihtuvan näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen


Kiuruveden Kotiseutumuseolla on alettu järjestämään kesäisin vaihtuvia näyttelyjä. Tällä tavoin museon esinekokoelma saadaan tehokkaaseen käyttöön ja muutoin varastoissa lojuvat esineet pääsevät näytille. Tämän lisäksi uudet näyttelyt virkistävät, tuovat uusia asiakkaita ja houkuttelevat käymään museossa uudestaan. Viime kesänä järjestettiin kaupungin juhlavuoden kunniaksi henkilöhistoriallinen ”Kuuluisia kiuruvetisiä” –näyttely. Tämän kesän vaihtuva näyttely on pukeutumisen historiasta.

Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen on paljon aikaa vievä tehtävä. Kotiseutumuseot ovat kausiluontoisia eli niillä on työntekijöitä vain kesäisin, siksi suunnittelut on aloitettava jo edellisenä kesänä. Suunnittelu aloitetaan tarkastelemalla museon esinekokoelmaa ja etsimällä hyviä kokonaisuuksia, joista näyttely voitaisiin muodostaa. Päätimme jo viime kesänä, että nyt on pitkään varastojen kätköissä olevien vaatteiden vuoro, ja valikoimme jo alustavasti mitä esineitä näyttelyyn otetaan. Ensi kesänä näyttelyvuorossa ovat kodintekstiilit.

Kokoelmat eivät ole kuitenkaan läheskään aina täydellisiä. Siksi näyttelyyn sopivia esineitä voi joutua etsimään muualta. Esinelainoja voidaan saada eri museoista, järjestöiltä, yhdistyksiltä, organisaatioilta sekä yksityishenkilöiltä. Lainojen suhteen kannattaa olla tarkkana: tarvittavat paperit on hyvä täyttää ja allekirjoittaa sekä esineet vakuuttaa.

Ylä-Savon kansallispuku (vas.) ja käsintehty häämekko 60-luvulta (oik.) ovat esinelainoja. Kuortaneen kuoropuku (kesk.) on viime kesän lahjoituksia.

Konkreettisten esineiden lisäksi näyttelyyn voi, ja on suotavaa, laittaa myös valokuvia sekä mahdollisesti ääntä. Museon oman arkiston lisäksi kuvia voi saada esimerkiksi kaupungin, kotiseutuyhdistyksen, sanomalehtien, yksityishenkilöiden kuva-arkistoista. Viime vuonna saimme kuvia seurakunnalta, Iisalmen Sanomilta, Kiuruveden kaupungilta sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta (SKS). SKS:ltä saimme lisäksi Klaudia Plattosen itkuja, ja kotiseutukokoelmista löytyi pelimannien Antti Kämäräisen ja Erkki ”Seppä” Saastamoisen soittoa.

Näyttelyn esillepanossa on otettava huomioon muutamia seikkoja. Helpointa on ottaa näyttelyä katsovan museovieraan näkökanta. Esineiden on oltava sopivalla tasolla ja hyvin esillä katsojaansa nähden. Tekstien on oltava sopivalla korkeudella, tarpeeksi isolla fontilla ja tarpeeksi kapeasti kirjoitettuna, jottei lukijan tarvitse juurikaan päätänsä kääntää. Erityisesti näyttelyn valaistuksen on oltava kohdillaan. Spotti-valot ovat mielestäni parhaita, sillä niitä voidaan säätää haluttuun suuntaan.

Esineiden ja tekstien esillepanossa voidaan käyttää apuna erilaisia koukkuja, pidikkeitä, vaijereita, yms. Koska tämän kesän näyttely koostuu vaatteista, jouduimme lainaamaa mallinukkeja eri tahoilta. Esinettä ei kuitenkaan saa vahingoittaa esillepanossa. Esimerkiksi painavien tekstiilien ripustamisessa painovoiman aiheuttama rasitus on hyvä asettaa tasaisesti tangon avulla.

Näyttelyn tekstit on laitettu kapalevyille, jotka on ripustettu roikkumaan pidikkeiden , siiman ja kattokoukkujen avulla.
Aikaa vievin vaihe on näyttelyn tekstien tekeminen. Näyttelyä rakennettaessa on muistettava, että tuolloin tehdään eräänlaista historiallista tutkimusta. Tekstien on perustuttava faktoihin ja oltava historiallisesti paikkansa pitäviä. Tiedon etsintä voi vaatia useiden kirjojen, tutkimusten ja artikkeleiden lukemista. Teksteissä on hyvä pysyä niin sanotulla yleisellä tasolla eikä siis mennä liikaa yksityiskohtiin, muutoin teksti paisuu. Teksti on pidettävä mielenkiintoisena ja ymmärrettävänä, se ei saa olla liian tieteellistä eikä missään tapauksessa saa olettaa, että lukija tietää jo valmiiksi aiheesta. Tarvittaessa termejäkin on aukaistava ja selitettävä, mieluiten vaikeita tieteellisiä termejä ei käytetä lainkaan. Kotiseutumuseoissa on hyvä pysyä paikallisella tasolla ja tuoda esille paikallisia piirteitä.

Paikallisuutta tuovat mm. emännänpuku ja Kiuruvesi-puku

Tarkempia yksityiskohtia voidaan antaa esineteksteissä. Lyhykäisyydessään esineteksti muodostuu esineen nimestä, käyttötavasta sekä mahdollisesti lainassa olevan esineen omistajan nimestä. Jos hyllyllä on useita esineitä, voidaan ne numeroida ja laittaa lista, josta löytää numeroa vastaavan esineen nimi ja käyttötarkoitus.

Näyttelyn aiheen ja esineiden valinnan, historiallisen tutkimuksen eli tekstin tekemisen sekä esillepanon jälkeen näyttely alkaa olla pientä hienosäätöä vaille valmis. Näyttelyn rakentamiseen sisältyy monia eri tehtäviä ja vaiheita, mutta tärkeintä näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa on varata siihen tarpeeksi aikaa.

Kesäterveisin,

Jenna Ruotsalainen

Museonhoitaja, Kiuruveden Kotiseutumuseo