4.8.2014

Järjestystä kaaokseen - ajatuksia Ylä-Savon Kotiseutumuseon luettelointiprojektin keskeltä


Museoiden kokoelmat ja niiden hyödyntäminen määrittävät, ovatko museot kaatopaikkoja vai aarreaittoja.

Näin tiivistäisin museoviraston pääjohtaja Juhani Kostetin viestin hänen paikallismuseotyötä käsitelleestä luentotilaisuudestaan Kaatopaikkoja vai aarreaittoja?, joka järjestettiin kesäkuussa Ylä-Savon Kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kaatopaikan ja museon rinnastaminen voi kuulostaa provosoivalta. Kärjistämisessä on kuitenkin totuuden siemen: jos museo ei kartuta kokoelmaansa hallitusti, tunne sen sisältöä ja esineidensä historiaa, kokoelma on kuin kaatopaikka, joka koostuu ilman tarkempaa ajatusta haalituista, sekalaisista esineistä, joiden merkitystä kukaan ei hahmota. Aarreaittana voidaan taas pitää sellaista kokoelmaa, johon on valikoitu kattavasti museon keräyspainopisteen mukaisia ja paikallisidentiteettiin liittyviä esineitä, joiden historiaan ja ominaisuuksiin liittyvät tiedot on kirjattu tarkasti ylös. Pelkkä fyysinen esine ei siis välttämättä ole sellaisenaan tärkein vaan siihen yhdistetyt taustatiedot esineen käyttäjästä, käyttöpaikasta ja käyttöön liittyvistä tarinoista tekevät siitä merkittävän ja keräämisen arvoisen.


Näiden esineen taustaan ja ulkonäköön liittyvien tietojen tallettamista kutsutaan luetteloinniksi. Tiedot liittävät yksittäisen esineen osaksi alueen historiaa ja auttavat tunnistamaan sen kokoelman kaikkien muiden esineiden joukosta. Tieto ja esine yhdistetään toisiinsa esinenumerolla, joka merkitään sekä esineeseen että sitä käsittelevään luettelointitietueeseen. Ennen luettelointi tehtiin käsin esimerkiksi paperisille luettelointikorteille. Nykyään käytetään sähköisiä luettelointiohjelmia, joissa jokaisen yksittäisen esineen tietoihin on liitetty muun informaation lisäksi myös digitaalisia kuvia esineestä ja sen erityispiirteistä.

Luettelointityö on museoissa ensisijaisen tärkeää. Olen huomannut tämän museoalan teosten toteamusten lisäksi myös oman työni kautta pienissä paikallismuseoissa. Piti kehityksestä tai ei, kaukana ovat ne ajat, jolloin kaikki tieto esineistä oli museonhoitajan päässä. Ylä-Savon Kotiseutumuseossa on luetteloidut ja luetteloimattomat esineet yhteen laskettuna arviolta 5000 esinettä. Ei siis ole realistista olettaa, että yksi ihminen muistaisi jokaisen yksittäisen esineen tiedot ja sijainnin ulkoa ja pystyisi vielä välittämään ne seuraajalleenkin. Tiedon täytyy siis olla jossain ylhäällä. Tiedon säilymisen lisäksi nykyaikainen, sähköinen luettelointitietokanta hyvillä hakuominaisuuksilla auttaa lyhyessäkin työsuhteessa olevaa työntekijää hahmottamaan, mitä esineitä kokoelmassa on ja mitä sieltä mahdollisesti puuttuu. Se helpottaa esimerkiksi näyttelyiden ja kokoelmahankintojen suunnittelua ja tiedonetsintää asiakkaiden tarpeisiin.


Onneksi Ylä-Savossa kokoelmien hoitoa tunnutaan arvostettavan. Esineiden ja kuvien luettelointiin tarkoitettu, Museoviraston hallinnoimaan ja ylläpitämään Musketti-tietojärjestelmä on otettu käyttöön Kuopion kulttuurihistoriallisen museon alaisuudessa useissa alueen paikallismuseoissa, myös meillä Ylä-Savon Kotiseutumuseossa. Museomme WebMusketti-projekti on kestänyt tähän mennessä kuusi kuukautta Museoviraston ja Olvi-säätiön rahoituksella. Jatkoa on näkyvissä tälle vuodelle myös syys-marraskuuksi. Projektin tarkoituksena on parantaa kokoelman hallittavuutta ja korjata samalla aikaisemmassa luetteloinnissa paikoin ilmenneitä, merkittäviäkin puutteita.

Ylä-Savon Kotiseutumuseon luettelointiprojektissa kaikki esineet käydään läpi huone huoneelta, niiden tiedot tarkistetaan käsin kirjoitettuja luettelointikortteja, aikaisempana luettelointiohjelmana toiminutta Access-tietokantaa ja fyysistä esinettä tutkimalla, ja kirjoitetaan ylös tietokantaan. Osa työstä on siis jo aikaisemmin ylös kirjoitetun luettelointitiedon siirtämistä uuteen ohjelmaan ja osa puutteellisten tietojen täydentämistä. Luetteloitujen esineiden seasta löytyneet, luetteloimattomat esineet luetteloidaan kokonaan alusta loppuun uuteen tietokantaan. Esineistä ylös merkittäviä tietoja ovat muun muassa esineen nimi, mitat, kontekstitiedot eli esineen historiaan liittyvät tiedot sekä asiasanat, joilla esinettä haetaan tietokannasta. Esineet myös digitoidaan valokuvaamalla.  Näitä tietokantaan tulevia kuvia on näkyvillä museomme facebook-sivuilla. Tulevaisuudessa tarkoituksena on avata kokoelmat selattavaksi yleisölle myös Museot Online-hakuportaaliin.


Työn onnistumisen kannalta on keskeistä ymmärtää, miten ja miksi luettelointia tehdään. On siis tärkeää palkata työhön henkilö, jolla on taustallaan museoammatillista koulutusta tai vankkaa kokemusta luettelointityöstä. Toinen tärkeä seikka on varata aikaa. Monien mielikuvissa työ vaikuttaa usein olevan yksinkertaista ja nopeaa, eihän se ole kuin kirjoitella vain! Tosiasiassa työ on hidasta, jos sen tekee huolella. Arvioiden mukaan esinetietoja ehtii siirtää esineestä riippuen noin 5-8 esineeseen päivässä. Olen havainnut tämän melko paikkaansa pitäväksi, vaikka tietoja siirtäessä tai uusia esineitä luetteloidessa yrittäisi olla mahdollisimman tehokas. Ja tämä siis, jos päivän työaika ei kulu muuhun kuin luettelointiin. Ideaalitilanne varmasti olisi, että museolla olisi kaksi työntekijää: toinen vastamassa museon tapahtumista, tiedottamisesta, työn organisoinnista ja juoksevista asioista ja toinen luetteloinnista. Projektia aloitettaessa tulee siis hyväksyä että suurien kokoelmien kohdalla kyseessä on useiden vuosien työstä.  

Työ kuitenkin palkitsee tekijänsä ja museonsa. Luettelointi on mukavaa puuhaa, sitä perustyötä, jota monet museotyöntekijät, kuten allekirjoittanut, mielellään tekevät. Siinä pääse tutustumaan monenlaisiin esineisiin ja löytämään uusia yhteyksiä esineiden ja niihin linkittyvien ilmiöiden ja henkilöiden väliltä. Ja hyvin luetteloitu kokoelma ja toimiva luettelointiohjelma helpottavat ja nopeuttavat kaikkea kokoelmiin liittyvää työtä: mielenkiintoisten näyttelyiden suunnittelua, yksittäisen esineen sijainnin ja tietojen löytämistä ja kokoelman sisällön kehittämistä. Toimiva luettelointi on siis pohja myös onnistuneelle yleisötyölle, jossa museon sisältöjä esitetään ja hyödynnetään mielekkäällä tavalla!Aurinkoisin kesäterkuin,

Kaisa Harju

amanuenssi

Ylä-Savon Kotiseutumuseo