22.7.2014

Suomen Asutusmuseo - Paikallinen erikoismuseo


Mikä ihmeen Asutusmuseo? Ja vielä Suomen? Kesällä 2000 Lapinlahden Alapitkällä avattiin Mureen sisarusten asutustilalla siirtoväen ja rintamamiesten muistoa kunnioittava erikoismuseo, Asutusmuseo. Koska kyseinen erikoismuseo oli ensimmäinen ja ainoa laatuaan Suomessa, sai Asutusmuseo etumääreen Suomen – Suomen Asutusmuseo.

Nimensä mukaisesti Suomen Asutusmuseo kertoo siirtoväen ja rintamamiesten elämästä asutustiloilla, jotka perustettiin vuoden 1945 maanhankintalain nojalla. Noita tiloja ja tontteja perustettiin yli 100 000 eri puolille Suomea. Museona toimii Salmista kotoisin olleen Mureen perheen asuntoviljelystila, ja museorakennuksissa esillä olevat esineet ovat tilan alkuperäisiä, Mureille kuuluneita. Niinpä voidaan ajatella, että Asutusmuseo ilmentää suurta historiallista prosessia, asutustoimintaa ja jälleenrakennusta, yhden tapausesimerkin avulla.Asutusmuseon lähtökohtana onkin ollut tarina. Tarina ja kertomukset ovat ensisijaisia, mutta ne saadaan havainnolliseksi ja ymmärrettäviksi materiaalisessa ympäristössä, siis aidolla asutustilalla aitoine esineineen. Kuluneet Yrjö Mureen saappaat tai Annin parsimat sukat kertovat koskettavastikin siitä valtavasta työstä, jota asutustiloilla ja maaseudulla tehtiin sotienjälkeisessä Suomessa. Tuo elämänmuoto katosi 1970-luvun kuluessa. Siihen kuului omavaraistila, joka tuotti leivän pöytään. Neljä lehmää riitti toimeentuloksi ja hevonen vetojuhdaksi.

Usein museoiden perustamisen lähtökohtana on ollut esinekokoelma. Tämä ei päde Asutusmuseoon, koska tärkein tavoite museon perustamisessa oli sotienjälkeisten tapahtumien ja ihmiskohtaloiden muistaminen. Haluttiin perustaa muistelun paikka. Museoajatusta ajoivat aktiivisimmin karjalaiset, jotka olivat itsekin tulleet kesällä 1944 evakkoina uusille asuinsijoille. Siten museo esittelisi heidän menneisyyttään. Tarvittiin vain innokkaita ihmisiä ja sopiva kiinteistö museotarkoitukseen.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen alkoi uusi kiinnostus karjalaisia juuria kohtaan. Karjalan liiton pitäjätoimikunnassa havahduttiin ajatukseen asutusmuseosta. Idean toi Lapinlahdelle paikallisen karjalaseuran aktiivi Rauha Kaipiainen, ja loppu onkin historiaa. Kaipiaisen ja muiden aktiivisten ihmisten ansiosta perustettiin Asutusmuseotyöryhmä, joka alkoi ajaa Asutusmuseon perustamista autiolle Mureen asuntoviljelystilalle. Tila oli siirtynyt Metsähallituksen alaisuuteen, ja Lapinlahden kunta osti tilan museokäyttöön. Uutta museota varten perustettiin Asutusmuseosäätiö, joka osti tilan kunnalta ja ylläpitää museota.

Suomen Asutusmuseon perustaminen edustaa paitsi sotienjälkeisen ajan arvostuksen kohoamista myös kiinnostusta erikoismuseoita kohtaan. 1990-luvulla perustettiin useita erikoismuseoita, jotka keskittyvät esittelemään vain tiettyä ulottuvuutta menneisyydestä. Asutusmuseon perustamishistoria liittyy myös yleisempään tapaan, jolla paikallismuseoita on perustettu: tarvittiin yksityishenkilöitä, jotka uskoivat asiaansa ja tekivät henkilökohtaisia panostuksia uuden museon hyväksi. Nykyään Suomen Asutusmuseo on paikallisesti toimiva ja aiheeltaan valtakunnallinen erikoismuseo.

Terveisin Suomen Asutusmuseolta,

Hannu Heikkilä
Museonhoitaja


Kirjoitus perustuu allekirjoittaneen Jyväskylän yliopiston museologian aineopintojen seminaarityöhön ”Ettei heidän muistonsa haalistuisi”. Suomen Asutusmuseon perustaminen.