25.7.2014

Facebook,Twitter,Instagram...mitä näitä nyt onkaan?

Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää museoiden toimintaa sosiaalisessa mediassa. Useimmat Ylä-Savon paikallismuseoista käyttävätkin jo ahkerasti Facebookia, jossa ne tiedottavat sekä omasta että muiden lähialueen museoiden toiminnasta. Facebook-sivujen ylläpitäminen on hyvä tapa saada näkyvyyttä sekä keino osoittaa ajan hermoilla pysymisestä.

Usein sosiaalinen media yhdistetään juuri Facebookiin. Sosiaalisen median kanavia on kuitenkin useita, joita voi käyttää niin tiedon jakamiseen, kohderyhmien saavuttamiseen kuin sisällöntuottamisen alustoina. Kanavien perässä pysyminen voi tuntua uuvuttavalta. Ahdistukseen ei kannata kuitenkaan vaipua, vaan avoimien mielin ottaa vastaan sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet. Lisätietoa sosiaalisen median eri alustoista ja niiden hyödyntämisestä löytyy mm. Valtion taidemuseon sivuilta  sekä Zenton blogikirjoituksesta.

Myös Museoliiton blogikirjoituksessa pohditaan museoiden suhdetta sosiaaliseen mediaan. Tekstissä tuodaan esille, että tärkeintä ei ole mahdollisimman monen eri teknisen sovelluksen käyttöönotto vaan oman some-asenteen hahmottaminen. Sosiaaliseen mediaan hyödyntämisessä kannattaa siis pohtia, miten museo hyötyy eri kanavien käytöstä. Mitä mahdollisuuksia eri alustat tarjoavat? Blogikirjoituksessa esimerkiksi nostetaan tarinoiden välittämisen mahdollisuus. Sosiaalisen median kautta on mahdollista tavoittaa ihmisiä ja saada heidät jakamaan omia tietojaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään.

Sosiaalinen media mahdollistaa myös lähestymisen aivan uuteen kohderyhmään. Amerikkalainen museotyötekijä Nina Simon kirjoittaa blogitekstissään kokemuksestaan, kuinka hän lähestyi latinokulttuurin edustajia somen kautta. Voisivatko paikallismuseot kenties hyödyntää sosiaalista mediaa nuorten tavoittamisessa ja heidän kiinnostuksen herättämisessä?

Sosiaaliseen mediaan sisältöä voi tuottaa sekä tekstein että kuvin. Museot ovat tottuneita tuottamaan erilaista sisältöä. Sosiaalisessa mediassa myös museovieraat voivat päästä sisällöntuottajan rooliin, kuten jakamaan kuvia museokäynneistään ja suosittelemaan eri kohteita. Tiekirkoilla on parhaillaan menossa tiekirkkoselfie-kampanja, jossa kuka tahansa voi julkaista tiekirkolla ottamansa omakuvan Facebookissa, Twitterissä tai Instagrammissa. Samalla kuvan jakaja osallistuu arvontaan, jossa palkintona on Ipad ja älypuhelimia. Olisiko tässä toteutettava idea myös paikallismuseokentälle? 

Sosiaalinen media kuuluu nykypäivään. Sen tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt kannattaa huomioida. Tärkeää on olla tietoinen eri kanavista sekä olla avoin, utelias ja toisinaan myös rohkeakin. Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishanke haastaa kaikki paikallismuseot luovuuteen ja innovatiivisuuteen sosiaalisen median käytössä!


Ylä-Savon paikallimuseoita Facebookissa:


ja Twitterissä:

@YlaSavonpmuseot