19.6.2014

Kurkistus museonhoitajan työhön


Paikallismuseoilla työskentelee museoammatillista henkilökuntaa pääsääntöisesti kesäisin. Työskentelyajan lyhyys sekä töiden moninaisuus tuovat omat haasteensa työhön. Toisaalta työssä pääsee kehittämään ammattitaitoaan, käyttämään ideointikykyään sekä tekemään monenlaista työtä aina pihanhoidosta kokoelmanhoitoon. Paikallismuseo onkin oiva paikka museoalan opiskelijalle tai vastavalmistuneelle saada monipuolista työkokemusta museoalalta. Museonhoitajat ovat myös tärkeä apu kuntien kulttuuritoimen työntekijöille.  

Seuraavaksi tutustumme Suomen Asutusmuseon museonhoitajan Hannu Heikkilän työhön. Suomen Asutusmuseo toimii Lapinlahden Alapitkällä Mureen sisarusten asutustilalla, jossa he asuivat 1940-luvun loppupuolelta 1970-luvun alkuun saakka. Tila on toiminut museona vuodesta 2000 alkaen. Työn kautta Hannu löysi myös graduaiheensa, joka liittyy Muren perheeseen.

Suomen Asutumuseo


Kerrotko hieman itsestäsi ja taustoistasi?

Olen Hannu Heikkilä, historianopiskelija. Olen kotoisin Alapitkältä Asutusmuseon järventakaisesta naapurista ja opiskelen Jyväskylän yliopistossa.

Miten päädyit työntekijäksi Asutusmuseoon?

Asutusmuseolla oli keväällä 2012 haettavana museonhoitajan kesätyö. Hain paikkaa, ja minut valittiin. Sillä tiellä olen edelleen, eli nyt on alkanut jo kolmas kesä museonhoitajana.

Mikä on haastavinta museonhoitajan työssä?

Työtä museolla on loputtomasti, joten kesän aikana ei ehdi tehdä niin paljoa kuin haluaisi. Aika on jaettava opastusten, kokoelmanhoidon, ympäristönhoidon, kesätyöntekijöiden ohjaamisen ja muiden asioiden, kuten siivoamisen sekä kauppa- ja pankkikäyntien, kesken. Myös museotoiminnan kehittäminen ottaa oman aikansa, eli museonhoitajana osallistun Asutusmuseosäätiön, Kuopion museon ja Ylä-Savon museoiden yhteiseen toimintaan.

Entä mikä palkitsevinta?

Museovieraiden antama positiivinen palaute ja kertomukset Mureen sisaruksista. Koska Asutusmuseo toimii Mureen sisarusten kodissa, jotkut kävijät ovat tunteneet Yrjö Mureen. Kertomusten avulla on mahdollista kehittää museo-opastusta. Myös yhteistyö Lapinlahden kunnan palkkaamien kesätyöntekijöiden kanssa on sujunut hyvin. On mukava työskennellä innokkaiden ja oma-aloitteisten nuorten kanssa.

Onko museolla koskaan sattunut mitään yllättävää?

Toki. Mukavimpia yllätyksiä ovat olleet sellaiset tapaukset, kun museolle on tullut vierailulle Mureen sisarusten sukulaisia tai entisiä naapureita Karjalasta, Salmin Kirkkojoelta. Museon arkisto on myös valtava aarre, eli sieltä löytyy mitä hienoimpia dokumentteja ja tarinoita.

Miksi kannattaa vierailla Asutusmuseolla? Mikä on parasta Asutusmuseolla?

Suomen Asutusmuseo on ainut museoitu sotienjälkeinen asutustila. Museolla voi tehdä aikamatkan 1940-luvulta 1970-luvulle. Museoympäristö on ainutlaatuinen, sillä kaikki rakennukset ja museoesineet ovat kuuluneet yhdelle perheelle. Museo sijaitsee kauniilla paikalla Alapitkänjärven rannalla viitostien läheisyydessä, joten museolle on helppo tulla.

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Syksyllä aloitan opettajaharjoittelun Jyväskylän normaalikoululla ja jatkan pro gradu -tutkielmani kirjoittamista. Siinä tutkin, millaista elämää siirtokarjalaiset elivät sotienjälkeisessä Pohjois-Savossa. Tutkimukseni päälähteenä on Asutusmuseon arkistosta löytyvä Mureen sisarusten kirjekokoelma, josta hyödynnän noin 700 kirjettä.

Mitä nykyajan ihmiset voisivat oppia Mureen sisarusten elämäntyylistä?


Vaikka elämä oli työntäyteistä, muistivat Mureet usein sukulaisiaan ja ystäviään. Kirjeiden ja korttien ohella he vierailivat toistensa luona. Mureet eivät ainakaan kirjeissään valita yksinäisyydestä, vaan elämä oli yhteisöllistä. Samaa yhteisöllisyyttä toivoisi myös paikallismuseoiden keskuuteen, mikä onkin jo hyvällä alulla.

Suomen Asutusmuseo on avoinna 15.6. - 15.8. ti-pe, su 10 - 18 ja la 10 - 16 

Hannu Asutusmuseon portailla