26.6.2014

Kulttuuriperintö kuuluu kaikille

Suomi on paikallismuseoiden luvattu maa. Kotiseutumuseoiden ja muiden paikallismuseoiden perustamiseen vaikutti 1900-luvun alkupuolella vallinnut demokratiaan kytkeytynyt ajatus siitä, kuinka jokaisella kunnalla on oikeus perustaa oma museonsa. Keskusjohtoisuudesta ja byrokratiasta haluttiin eroon ja kansalaisten uskottiin hyötyvän enemmän pienemmistä, paikallisista museoista.

Miten hyvin ajatus ihmisten oikeudesta paikalliseen kulttuuriperintöön toimii nykyään? Näkökulma on huomioitu ainakin Euroopan neuvoston laatimassa puitesopimuksessa kulttuuriperinnön arvosta yhteiskunnalle, Faron sopimuksessa. Faron sopimuksen perusajatuksena on kulttuuriperinnön linkittyminen ihmisoikeuksiin ja vapauteen, minkä mukaan siis kaikilla tulisi olla oikeus kulttuuriperintöön. Sopimukseen sisältyy myös ajatus siitä, että yksilöillä ja yhteisöllä on vastuunsa kulttuuriperinnön säilymisessä. Kulttuuriperintö nähdään ennen kaikkea yhteisöjen voimavarana sekä kestävän taloudellisen kehityksen resurssina. Faron sopimus laadittiin vuonna 2005 Euroopan ja Suomen on tarkoitus ratifioida se vuonna 2015. Faron sopimuksen suomennoksen työversiosta voi lukea lisää sopimuksen sisällöistä. 

Parhaillaan Suomen kotiseutuliitto ja Museovirasto koordinoivat Suomen Faron sopimuksen ratifioinnin valmistelua. Koordinointiin kuuluu muun muassa keskustelutilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen pääteemojen ympärille. Pääteemoiksi on valittu: 1) avoin, reilu ja palveleva hallinto, 2)kulttuuriperintö yksilöiden ja yhteisöjen arjessa sekä 3)kulttuuriperintö sosiaalisesti ja taloudellisesi kestävän kehityksen voimavarana.  Lisäksi jokainen voi ottaa osaa keskusteluun ja jakaa näkemyksiään kyselylomakkeen kautta. Kyselylomake on auki 15.8. asti.

Lähteet:
Heinonen, Jouko (2010). Kotiseutumuseoiden ja muiden paikallismuseoiden synty. Teoksessa Suomen museohistoria, toim. Susanna Pettersson & Pauliina Kinanen.