13.6.2014

Hanke on käynnistynyt!

Tervetuloa seuramaan Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeen etenemistä. Hanke on Suomen kulttuurirahaston sekä Museoviraston rahoittama hanke, joka ajoittuu vuosille 2014 - 2015.